Svet staršev

vrteclogo_an1

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev, strokovna delavka vrtca Selca, ravnatelj osnovne šole in njegova pomočnica, ki je hkrati tudi vodja vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika, ki ga izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev na sestankih obravnava letni načrt vrtca, načrt adaptacij in nakup opreme, razpravlja o tekočih zadevah, sodeluje s predlogi, mnenji, in pobudami.

Svet staršev vrtca v šolskem letu 2019/2020 sestavljajo:

Mateja Tušek predstavnica staršev skupine Polžki
Petra Lotrič predstavnica staršev skupine Miške
Nada Pratljačić predstavnica staršev skupine Sovice
Tilen Habjan predstavnik staršev skupine Medvedki
Drago Prezelj predstavnik staršev skupine Ježki
Uršula Bernik predstavnica staršev skupine Mucki
Ana Golja predstavnica staršev skupine Veverice
Jelena Soldat predstavnica staršev skupine Pikapolonice
Beti Bevk predstavnica staršev skupine Metuljčki
Petra Šmid predstavnica staršev skupine Petelinčki
Anja Žumer predstavnica staršev skupine Ptički
Silvija Gortnar predstavnica staršev skupine Čebelice
Urška Debeljak predstavnica staršev skupine Žabice
Klara Kušar predstavnica staršev skupine Ribice
Uroš Egart predstavnik staršev skupine Račke
Franc Rant ravnatelj Osnovne šole Železniki
Vesna Benedičič organizacijska vodja enote Selca
Martina Markelj vodja Vrtca Železniki