Vsebine vzgojnega programa

vrteclogo_an1

Pri delu v vrtcu vzgojiteljice usmerja in vodi Kurikulum za vrtce Zavoda RS za šolstvo. V njem so podana temeljna načela, cilji predšolske vzgoje, področja dejavnosti in tudi spoznanje, da otrok dojema in razumeva svet celostno. Uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem in si v odnosih z vrstniki in odraslimi razvija individualnost in družbenost.

Kurikulum za vrtce pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu, njeni povezavi z družino, drugimi strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Dejavnosti, ki jih vzgojiteljice in njihove pomočnice načrtujejo za njihove otroke, so razvrščene v šest področij: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava in družba.

Pri izvajanju dejavnosti upoštevamo:

 • značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju,
 • razlike med otroki glede na potek njihovega osebnostnega razvoja,
 • način otrokovega razumevanja, razmišljanja in učenja,
 • otrokova prednostna področja,
 • posebnosti družine,
 • posebnosti otrokovega družbenega in fizičnega okolja.

Naše vsakodnevno delo vključuje:

 • spodbudno okolje in sredstva za spontano igro,
 • različne dejavnosti, vezane na gibalni, socialni, čustveni in spoznavni razvoj,
 • aktivnosti na prostem,
 • uporabo telovadnice,
 • praznovanje rojstnih dni in obdarovanje otrok,
 • praznovanje praznikov in ustvarjanje predprazničnega razpoloženja,
 • obiske umetnikov in ljudi različnih znanj v vrtcu,
 • naše obiske različnih ustanov v bližnji in širši okolici,
 • obiske kulturnih prireditev in sodelovanje na njih,
 • izlete,
 • srečanja s starši in starimi starši,
 • ter druge dejavnosti na pobudo staršev in v sodelovanju z njimi.

Obogatitvene dejavnosti

 • Praznovali bomo rojstne dneve otrok.
 • Izvedli bomo jesenske piknike na vrtu pri vrtcu.
 • 17. 9. 2019 bo športno društvo Fleksi pripravilo predstavitev ritmične gimnastike.
 • Otroci bodo tekli jesenski in spomladanski kros.
 • Otroci posameznih skupin se bodo odpravili na izlete in orientacijske pohode v bližnjo in daljno okolico.
 • 28. 9. 2019 bomo izvedli jesenski piknik s starši pri Vrtcu Železniki.
 • V tednu otroka bomo posebno pozornost posvetili spoznavanju in druženju otrok med skupinami. Pripravili bomo glasbeni, gibalni in kino dan.
 • 1. in 2. 10. 2019 bomo izvedli izobraževalni program prometne varnosti Kolesarčki.
 • 2. in 3. 10. 2019 bomo z otroki obiskali Kekčevo deželo.
 • Starejši otroci iz enote Selca bodo odšli v Lutkovno gledališče Ljubljana.
 • Obiskala nas bo predstavnica društva za terapijo s pomočjo živali, Ambasadorka nasmeha, Nika Weiffenbach in v skupinah, z 2 do 3-letnimi otroki  preživela dopoldne.
 • V  vseh oddelkih bomo izvajali gibalno-športni program Mali sonček.
 • Ogledali si bomo predstavitev instrumentov v izvedbi učiteljev Glasbene šole Škofja Loka.
 • S tradicionalnim slovenskim zajtrkom bomo 15. 11. 2019 obeležili dan slovenske hrane.
 • 16., 17. in 18. decembra 2019 bodo tri skupine obiskalo Groharjevo hišo v Sorici in se udeležilo glasbenih delavnic.
 • Obiskali nas bodo predstavniki podjetja Lotrič d.o.o. in v skupinah drugega starostnega obdobja izvedeli delavnico Mladi meroslovec.
 • Redno bomo obiskovali šolsko knjižnico in Knjižnico Ivana Tavčarja na Češnjici ter si izposojali knjige. Knjižničarki bosta pripravili tudi ure pravljic.
 • Starejši in nekateri mlajši otroci bodo izvajali predšolsko bralno značko.
 • V vrtcu nas bo obiskala zobna asistentka in nas seznanila s pravilnim čiščenjem zob.
 • 26. 11. 2019 bomo na novoletne delavnice povabili starše in otroke iz enote Selca, 28. 11. 2019 pa starše in otroke iz enote Železniki.
 • Pripravili bomo pestro prednovoletno praznovanje.
 • Izvedli bomo program uvajanja v računalništvo, ki ga bo vodila Alenka Bertoncelj.
 • Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic bodo pripravile igrane predstave in glasbene pravljice.
 • Ob ugodnih snežnih razmerah bomo izvedli sankanje in smučanje, vsaka starejša skupina bo eno dopoldne preživela na smučišču Rudno.
 • V okviru  medgeneracijskega povezovanja se bomo v oddelkih drugega starostnega obdobja družili z učenci osnovne šole.
 • Slovenski kulturni praznik bomo obeležili s proslavo.
 • Pripravili bomo  pustno rajanje.
 • Obiskali nas bodo predstavniki Zdravstvenega doma Škofja Loka in v okviru programa Vzgoja za zdravje otrokom  drugega starostnega obdobja poskušali predstaviti zdrav način življenja.
 • Vrtec v naravi v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu bomo izvedli  od 25. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
 • Sodelovali bomo na proslavi ob dnevu žena in prireditvi Luč v vodo.
 • Urejali bomo zelenjavni in zeliščni vrt.
 • Sodelovali bomo v Cici veseli šoli.
 • Sprehodili se bomo po gozdni učni poti Kres.
 • Vsaka skupina, razen najmlajših, bo pripravila eno srečanje s starši.
 • Obiskali bomo različne ustanove in posameznike v kraju in okolici.
 • V vrtec bomo povabili posameznike, ki nam bodo pokazali zanimive dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo poklicno ali ljubiteljsko.
 • Naši folkloristi bodo za otroke pripravili plesni nastop.
 • Junija bo pet skupin obiskalo SVŠ in gimnazijo Ljubljana in si ogledalo predstavo v izvedbi dijakinj 3. letnika predšolske vzgoje.
 • Pripravili bomo zaključek programa predšolske bralne značke.
 • Otroci, ki bodo zadnje leto v vrtcu, bodo obiskali prvošolce.
 • V vseh oddelkih bomo dneve v poletnih mesecih popestrili z igrami z vodo.
 • Na vrtu pri vrtcu bomo izdelali čutno pot.

 

Vrtec v naravi:

Tako smo poimenovali tridnevno potepanje z otroki, ki smo ga prvič izvedli v maju 2005. Osem vzgojiteljic in njihovih pomočnic je spremljalo 56 otrok. Bili smo v počitniškem  domu Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana v Zgornjih Gorjah. Naslednja leta smo obiskovali počitniški dom na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom, zdravilišče na Rakitni in Center šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu.

V tem šolskem letu imamo Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu, rezerviran termin od 17. 2. 2021 do 19. 2. 2021.