V prihodnjem mesecu bomo v naši skupini veliko časa namenili projektu ″Trajnostna mobilnost″ in igri ″Beli zajček″. Z igro želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

V petek, 16. 04. 2021, smo tako v igralnico prejeli pravo pismo. Pisala nam je mama zajklja, ki je v gozdu izgubila svojega belega zajčka, in nas prosila, da ga ji pomagamo poiskati. V pismu je sporočila, da nam je pot do gozda, kjer sta se igrala, označila s puščicami. Tako smo se po malici odpravili na pot za belim zajčkom. Po poti smo sledili puščicam, ki so nas pripeljale do gozdne jase v Dašnici. Skupaj smo poiskali škatlo in jo z velikim zanimanjem odprli. Prav res smo našli belega zajčka. Priložena je bila tudi zgodba, ki so ji otroci z veseljem prisluhnili. Dogovorili smo se, da bomo zajčka odnesli v vrtec, kjer se bo z nami igral in se nam pridružil pri dejavnostih v okviru projekta ″Trajnostna mobilnost″.

Zapisala: Barbara Tavčar