V mesecu maju sem otrokom v igralnico prinesla paglavce. Ker sem videla, da otroke zelo zanimajo sem se odločila, da jih obdržimo za dlje časa in opazujemo njihov razvoj. Najprej smo si z otroki ogledali krajši predstavitveni film o razvoju žabe. Tako smo ugotovili, da se bodo iz naših paglavcev razvile žabice. Otroci so vsakodnevno opazovali, kaj se s paglavci dogaja in z veseljem pomagali tudi pri skrbi zanje. Vsak drugi dan smo jim skupaj zamenjali vodo in jih nahranili. Vsak njihov razvojni napredek smo si skupaj ogledali in opazovali razlike.

Otroci so opazili, da so paglavci dobili najprej zadnje in nato še sprednje krake. Že po nekaj dneh jim je odpadel tudi repek….dobili smo prvo žabico, za njo še eno in še eno. V našem bivališču so bile tako tri majhne žabice. Otrokom sem razložila, da žabice za svoje preživetje potrebujejo drugačno hrano kot smo jo zanje pripravljali mi, zato smo jih vrnili v njihovo naravno okolje, tja od koder sem v igralnico prinesla mrest. Odpravili smo se na izlet in jih vrnili v njihovo okolje.

Ker so nam žabice postale resnično všeč, smo se nato igrali gibalno igro Žabice v mlaki, gibalno ponazarjali njihov razvoj, prepevali pesmice o njih ter izdelali likovni izdelek za razstavo v garderobi.

vzgojiteljica Alenka Gajgar