V letošnjem šolskem letu  naša skupina Petelinčki sodeluje v projektu Pomahajmo po Sloveniji. V mesecu novembru smo se povezali z vrtcem iz Ljubljane, ki prav tako kot mi sodeluje v tem projektu, in pričeli s temo »To sem jaz«.

Za začetek smo izhajali iz našega zunanjega izgleda. V manjših skupinah smo se dobro ogledali v ogledalu in nato videnja svojih podob narisali z vodoodpornimi flomastri  ter jih pobarvali z akvarelnimi barvicami. Nastale so čudovite risbe, ki smo jih kar nekaj časa imeli razstavljene v igralnici.

Dotaknili smo se tudi čustev in občutij. Otrokom sva s pomočnico zaigrali lutkovno igrico Piščanček Pik in kasneje še njih povabili k dramatizaciji in identifikaciji z glavnim junakom. Otroke sedaj še bolj spodbujava, da svoja čustva in občutja pokažejo, jih ubesedijo in jih v pogovoru z vrstniki tudi povedo.

Za konec pa sva otroke spodbudili k razmišljanju o našem telesu. Ponudili sva jim različne strokovne knjige, ki so jih spodbujale k razmišljanju in pogovoru o  notranji zgradbi človeškega telesa. Navdušeni so bili predvsem nad okostjem, zato smo si ogledali različne kosti in nato sestavili okostje  velikosti otroka. S pomočnico sva pripravili tudi maketo rentgena, v katero so otroci lahko vstopili in si ogledali okostje otroka. Mnogi so bili prepričani, da so videli svoje lastno okostje.

Otroci so izkazali izredno zanimanje nad temo. Sedaj pa komaj čakamo, da vidimo, kako so sebe spoznavali prijatelji iz vrtca v Ljubljani.

Barbara Tavčar, vzgojiteljica